Selecteer een pagina
Full 1
Een levend portret van dierbare herinneringen
Full 1

Rondje Leven – Levensverhalen

Persoonlijk wordt je eens of meerdere malen in het leven gegrepen door een emotionele gebeurtenis. Een gebeurtenis die je het liefst op wil tekenen in een levensverhaal. Om je vast te houden aan een mooie gebeurtenis of voor een persoonlijk verwerkingsproces. Een herinnering levend houden.

U kunt hierbij denken aan levensverhalen over een overleden dierbare of (huis)dier, ontslag na jarenlange trouwe dienst, diagnose van een (chronische) ziekte. Maar ook gebeurtenissen als een huwelijk, huwelijksjubileum of een dierbaar lid van de familie die een mijlpaal bereikt in het leven.

Uw verhaal opgeschreven in de vorm van een boek, magazine of glossy met als doel een memorabele herinnering levend houden. Alleen voor uzelf maar wellicht ook voor uw dierbaren.

Ik ben mij gaan verdiepen in rouw- en stervensbegeleiding nadat ik de afgelopen jaren met regelmaat ben gevraagd om tijdens uitvaarten een rol te vervullen. Rollen waarbij ik bemerkt heb dat ik meer kan en wil betekenen bij persoonlijk verlies. In mijn ervaringen is de cirkel na een emotionele gebeurtenis nog niet rond. Het eindigt niet bij een uitvaart. Graag maak ik uw cirkel rond…rondje leven.

Hoe het zit met juist de mooie gebeurtenissen in het leven? Hoe mooi is het als je een prachtig levensverhaal kunt schrijven over een dierbare die bijvoorbeeld 80 jaar wordt? Een opgetekend verhaal over iemand die een mijlpaal heeft bereikt. Maar ook een verhaal dat, als de donkere wolken zich samenpakken, voor u gereed ligt. U heeft dit rondje leven reeds in uw handen.
Graag schrijf ik voor u uw levensverhaal. Naast het schrijven van levensverhalen kan ik meer voor u betekenen. Laat u inspireren door de mogelijkheden.

Uw persoonlijke herinnering in leven…rondje leven.

Levensverhalen

In jouw leven speel jij de hoofdrol. Naast een leven met dierbaren om je heen ook een leven met vreemden in de wereld om je heen. Je hebt je eigen kijk op het leven. Maakt mooie momenten mee waar je fantastisch op terug kunt kijken. Echter zijn er ook momenten waar je niet zo graag op terug wilt kijken. En toch creëren al deze momenten een schat aan herinneringen.

Herinneringen om op te tekenen in uw persoonlijke levensverhaal, uw Rondje Leven.

Uitvaartspreker

Tijdens een uitvaartceremonie wordt vaak teruggekeken naar het leven van de overledene. Meestal in de vorm van een “in memoriam”. Een opsomming van belangrijkste gebeurtenissen op volgorde van geboorte tot aan het sterven.

Een levensverhaal beschrijft juist hoe iemand echt was en hoe de persoon in het leven stond. Met een levensverhaal kan tijdens de uitvaartceremonie een mooi en waardig beeld worden geschetst van de overledene.

U kunt zelf het levensverhaal vertellen. Maar het kan ook emotioneel te belastend voor u en uw familie zijn. Als auteur kan ik het verhaal voor u vertellen. U kunt zich daarmee volledig richten op het afscheid nemen van een dierbare.

Uitvaartbegeleider

Als een dierbare overlijdt komen er veel emoties los. En in korte tijd moet er veel geregeld worden. Uw uitvaartondernemer regelt in samenspraak met u onder andere opbaren, locatie, condoleance, rouwkaarten en uitvaart.

De uitvaartceremonie wordt vaak door de nabestaanden geregeld samen met een dominee, pastor of geestelijk begeleider. Wellicht heeft u hier geen band mee.
Rondje Leven kan u begeleiden in het organiseren van de afscheidsceremonie. Hierbij staan persoonlijke wensen, verhalen en liederen centraal. Samen met u organiseren wij de uitvaartceremonie voor een mooi, intiem en stijlvol afscheid.

Trompetspel en Zang

De laatste eer…. Een laatste groet….

Het signaal “Taptoe” herinnert ons eraan stil te zijn en te herdenken. Het signaal kan tijdens de uitvaarceremonie klinken zodra het definitief moment van afscheid aangebroken is. Dit kan op een begraafplaats en binnen een crematorium. Ook kan een favoriet (christelijk) lied ten gehore worden gebracht tijdens het echte afscheid.

Het levensverhaal samengevat in een songtekst geschreven op uw favoriete lied. Dit lied kan tijdens de uitvaartceremonie live ten gehore worden gebracht, maar dit kan ook op audio worden gezet en tijdens de afscheidsceremonie worden afgespeeld. U kunt er tevens voor kiezen (persoonlijk) beeldmateriaal te tonen tijdens het afspelen van een lied.

Stervensbegeleiding

U of uw naaste heeft een onheilspellend berecht gekregen. Bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek met afgebakende levensverwachting? Veel vragen passeren de revue.

Rondje Leven kan u hierin begeleiden. Samen praten over het naderend einde. Wat wilt u wel of juist niet als het einde nadert. Wilt u thuis blijven of gaat de voorkeur naar een hospice? Blijft u vechten tot de laatste snik of kiest u voor een verkort maar waardig leven en geeft u het sterven uit handen.

Vragen die met gevoel en verstand beantwoord moeten worden. Waar alleen u antwoord op kunt geven en waarbij uw naasten uiteraard niet uit het oog verloren mogen worden.

Rondje Leven kan samen met u kijken naar de mogelijkheden rondom het sterven. Wat voor muziek vindt u fijn om naar te luisteren. Welke bijzondere herinneringen komen bij u op. Wilt u afscheid nemen van bepaalde personen of onuitgesproken dingen alsnog uitspreken. Wat wilt u meegeven aan uw naasten. Hoe mogen mensen u herinneren. Met dit alles teken ik uw levensverhaal op.

Samen maken we een document voor uw afscheid. Een afscheid zoals u wenst.

Rouwbegeleiding

Verlies doet altijd pijn. Over deze pijn wordt in liederen vaak gezongen. Deze blues-gevoelens zijn als vruchtbare grond voor het schrijven van levensliederen en levensverhalen. Maar niet iedereen is even muzikaal en of even kunstzinnig en blijf je achter met de pijn.

Familie, vrienden en kennissen staan voor je klaar. Proberen je op te beuren en pijn bij je weg te nemen. Echter pijn wegnemen zal niet gaan. De pijn van verlies kan alleen minder worden door eraan te werken. Praat erover.

Na verloop van tijd wordt het begrip, vanuit je omgeving, minder en raak je op jezelf aangewezen. Maar rouwen heeft nu eenmaal tijd nodig en kost veel inspanning. Vaak vloeien er tijdens dit proces tranen in overvloed.

Wordt de pijn niet minder en kom je er niet meer zelf uit? Praten met een “neutraal” persoon kan uitkomst bieden. “Rondje Leven” wil graag uw gesprekspartner zijn. Aan de hand van de verhalen die u vertelt zal het levensverhaal worden geschreven en zullen er handvatten worden toegereikt om de pijn te verweven met jouw leven. Het geen dat verloren is, is nu eenmaal onderdeel van jouw leven en zal dat altijd blijven. 
 
Rouwbegeleiding is niet alleen van toepassing bij een overlijden. Rondje Leven bied ook begeleiding aan bij:

 • een scheiding
 • het verlies van een baan
 • het acceptatieproces van een (chronische) ziekte
 • arbeidsongeschikt verklaart worden

Over mij

Ik ben Peter van Dijk uit Eck en Wiel, een mooi dorpje aan de Neder-Rijn. Van kinds af aan ben ik bezig met muziek maken. Als in een dorpje bekend is dat je trompet speelt en zingt, is het een kleine stap om gevraagd te worden voor een optreden. Vaak zijn dit optredens ter gelegenheid van een feest, maar het komt ook voor dat ik gevraagd wordt om op te treden tijdens een uitvaartceremonie.
Het balletje rolt dan van zelf verder. Een oom van mijn vrouw overleed en ik werd gevraagd om de uitvaartceremonie te leiden. Dit ging gepaard met het schrijven van het levensverhaal van deze oom. Dankbaar dat ik dit heb mogen doen.
Tijdens de Corona-periode lagen veel optredens stil, echter werd ik vaker gevraagd om mijn muzikale diensten te verlenen tijdens een uitvaartceremonie. Dat is de reden geweest om mij te gaan verdiepen en Stervens- en Rouwbegeleiding. Vandaaruit is “Rondje Leven” ontstaan.

Met “Rondje Leven” wil ik bereiken dat nabestaanden een mooi verhaal hebben van hun dierbare. Tijdens de vele emoties die nabestaanden kunnen hebben is het moeilijk gedachten te ordenen en een levensverhaal te schrijven. Ik kan hierbij helpen. Ik vraag, luister, observeer en schrijf voor u een levensverhaal. Tijdens de uitvaartceremonie kan ik het verhaal voordragen zodat u als nabestaande kunt luisteren naar het verhaal. Het levensverhaal dat de basis vormt om de moeilijke tijd van rouwen door te maken.

Peter van Dijk

Referenties

Henk
Graag wil ik je complimenteren met jouw optreden bij het afscheid van de overledene. Ik vond het buitengewoon zoals jij de ...
Lees meer
Henk
Graag wil ik je complimenteren met jouw optreden bij het afscheid van de overledene. Ik vond het buitengewoon zoals jij de uitvaart hebt begeleid. De metaforen, waarbij je gebruik maakte van twee favoriete nummers van de overledene hebben diepe indruk gemaakt. En de overgangen naar de muziek waren ook met zorg gekozen, zo bleek uit jouw hele optreden. Kan niet anders zeggen als: chapeau!
Henk
Henk
Fred
Wij zijn ontzettend dankbaar voor de uitvaarceremonie. Je hebt verteld over de overledene alsof je hem al jaren kende. Een mooi ...
Lees meer
Fred
Wij zijn ontzettend dankbaar voor de uitvaarceremonie. Je hebt verteld over de overledene alsof je hem al jaren kende. Een mooi verhaal waarin wij de overledene herkenden. Een mooie en waardige manier om afscheid te nemen. Dankjewel!
Fred
Fred

Tarieven

Levensverhaal

Levensverhaal

 • Persoonlijk gesprek op een door u gewenste locatie (tijdsduur 1-2 uur)
 • Schrijven van het levensverhaal welke met u wordt doorgenomen.
 • Persoonlijke overhandiging van de definitieve versie

Tarief € 350,-*

* betreffende kosten kunnen via uw uitvaartondernemer in rekening gebracht bij uw uitvaartverzekering, mits u verzekerd bent.

Neem contact op

Uitvaartspreker

Uitvaartspreker

 • Schrijven van het levensverhaal (zie Levensverhaal)
 • Half uur voor aanvang uitvaartceremonie aanwezig om eventuele laatste punten door te spreken.
 • Vertellen van het levensverhaal.
 • Nazorg tot een half uur na de uitvaartceremonie.

Tarief € 500 (incl. levensverhaal)*

* betreffende kosten kunnen via uw uitvaartondernemer in rekening gebracht bij uw uitvaartverzekering, mits u verzekerd bent.

Neem contact op

Uitvaartbegeleider

Uitvaartbegeleider

 • Schrijven van het levensverhaal (zie Levensverhaal voor meer informatie)
 • Een tweede gesprek op een door u gewenste locatie (tijdsduur ca. 1 uur)
 • Uitwerken uitvaartceremonie welke met u wordt doorgenomen. Dit is inclusief verwerking aangedragen foto’s en liederen.
 • Half uur voor aanvang uitvaartceremonie aanwezig om eventuele laatste punten door te spreken.
 • Begeleiding uitvaartceremonie inclusief het vertellen van het levensverhaal.
 • Nazorg tot een half uur na de uitvaartceremonie.
 • Persoonlijke overhandiging van een compleet document incl. het levensverhaal en de uitwerking van de ceremonie

Tarief € 750,- (incl. levensverhaal)*

* betreffende kosten kunnen via uw uitvaartondernemer in rekening gebracht bij uw uitvaartverzekering, mits u verzekerd bent.

Neem contact op

Trompetspel en Zang

Trompetspel en Zang

Tarief voor een laatste groet en/of favoriet nummer ten gehore gebracht op een begraafplaats € 75,-.* Hierbij hoeft geen volledige dienst bijgewoond te worden.

Meerkosten voor een laatste groet en/of favoriet nummer ten gehore gebracht tijdens een uitvaartceremonie waarbij de volledige dienst bijgewoond dient te worden zijn € 75,- per uur*.

Tarief voor het maken van een levensverhaal op een favoriet nummer, op aanvraag.

Neem contact op

Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding

U kunt vrijblijvend contact opnemen met Rondje Leven. Na een eerste telefonische kennismaking zal er een afspraak worden ingepland voor een vrijblijvend intake gesprek. Aan de hand van dit gesprek zal er een plan (en offerte) worden opgesteld.

Neem contact op

Rouwbegeleiding

Rouwbegeleiding

U kunt vrijblijvend contact opnemen met Rondje Leven. Na een eerste telefonische kennismaking zal er een afspraak worden ingepland voor een vrijblijvend intake gesprek. Aan de hand van dit gesprek zal er een plan (en offerte) worden opgesteld.

Neem contact op

Tarief is inclusief reiskostenvergoeding als u binnen een straal van 30 kilometer rondom Tiel woont. Woont u buiten een straal van 30 kilometer rondom Tiel dan wordt er € 0,42 per kilometer doorberekend. Waddeneilanden op aanvraag.